Blandat från första halvan av maj, sol, blåsigt, kallt, frost så syrenhäcken har frusit.