Ännu en dag med fint väder, kallt på nätterna men varmt på dagen. Så snart är snön borta.
Det går i väldans fart utför slänten
Så uppför slänten igen
Och igen uppför
Full fart
Sen lite bus på gården
Lilla Loppe